Bjursås Skola
Skolor

Bjursås

Bild av
På Bjursås södersluttningar, ett stenkast från bygdens centrum fick vi i uppdrag att i enlighet med Falu Kommuns träbyggnads-strategi rita Bjursås nya högstadieskola.
STATUS: Färdigställt 2018
KUND: Falu Kommun
YTA: 2810 ㎡

Bjursås Skola
Bjursås, Skolor

På en tomt med vidsträckt utsikt och en placering mellan kyrkan som stod färdig 1803 och den övriga skolbebyggelsen från andra hälften av 1900-talet reser sig idag tre stora gavelmotiv. Dessa gavlar markerar den nya skolbyggnadens entréer från skolgården och de binds samman av en falusvart volym som knyter an till de mörka träpartierna i den äldre skolbebyggelsen intill. Byggnaden har två plan plus souterrängvåning.

Projektet är utfört enligt Falu Kommuns Träbyggnadsstrategi och inhyser förutom undervisningslokaler även bibliotek. I husets hjärta finns skolans cafeteria som på eftermiddagarna förvandlas till fritids. Lokalen är öppen i två plan och blir på så vis blir en del av både entrén på plan 1 och den entré i souterrängplan som leder direkt ut mot skolgården.

Södra skolan
Skolor

Falun

Bild av
När den befintliga skolan invid sjön Tisken i Falun skulle rivas fick vi i uppdrag att rita en ny, större skola avsedd för 360elever.
STATUS: Pågående
KUND: Falu Kommun
YTA: 5975 ㎡

Södra skolan
Falun, Skolor

Södra skolan kännetecknas av att vara en skola där man känner att man hör hemma, där man blir lyssnad på och där man har en meningsfull vardag. Utifrån den beskrivningen har ambitionen varit att, trots skolans storlek skapa en trygg miljö där elevernas behov ska stå i centrum.

Skolans fyra volymer länkas ihop av ett inre torg som är öppet i två plan, med en gradäng som möjliggör både större samlingar och spontant umgänge. I tre av huskropparna finns kapprum, klassrum, grupprum, breakoutzoner, studieplatser samt arbetslagets kontorsplatser. I skolan finns även matsal, kök, personalrum, expedition och kreativa ateljéer.

Åsikten Södra
Bostader

Uppsala

Bild av
På en tomt med kvarterstad åt det ena hållet och med öppna ytor åt det andra har vi ritat ett kvarter med tre bostadsrättsföreningar.
STATUS: Färdigställt 2018
YTA: 24219 ㎡
BILDER: wec360° AB

Åsikten Södra
Uppsala, Bostader

På uppdrag av HMB Construction & Riksbyggen har vi ritat och projekterat Kv. Åsikten Södra i Uppsala. Kvarteret har ett läge mot Östra Åsgatan och innehåller 241 lägenheter och 8 Lokaler fördelade på 3 bostadsrättsföreningar.
Projektet innehåller även garage för 139 bilar och 550 cyklar, har en gårdsbyggnad innehållande gemensamhetslokal samt en innergård med en allmän terrass mot söder.

Fasaderna består av tegel i olika kulörer, fibercementskivor samt träpanel. Det första huset stod färdigt för inflyttning hösten 2018. Se även:
https://riksbyggen.se/asiktensodra
https://issuu.com/annakollin/docs/brf_asikten_sodra_saljbrochyr?e=28397298/50336293